Bdeněves Mže

Mže

Řeka Mže je nejsilnější zdrojnicí ze všech čtyř plzeňských řek tvořících Berounku. Přehrada Hracholusky na jejím středním toku zajišťuje celoročně dostatečný průtok pro její splouvání. Jako minimum je udávaná hodnota 2,5 m3 na vodočtu umístěném u odtoku z přehrady, což je až na výjimky po celý rok.

V horní části od přehradní hráze po Bdeněves protéká Mže hezkým zalesněným údolím. Na skalnatém ostrovu vpravo nad řekou je možné navštívit zříceninu středověkého hradu Buben. Na protějším břehu, který ještě před několika lety spojovala lávka, se nachází bývalý zámecký mlýn s dosud funkčním mlýnským kolem.

Voda v řece je poměrně čistá. Mže je ideální řeka jak pro pouze jednodenní vodácký výlet v úseku Hracholusky – Plzeň, tak i jako alternativa prodloužení splouvání Berounky. Jediným nedostatkem v úseku Hracholusky – Dolanský most je absence kempu v Plzni. Pro tento účel se využívá louka na soutoku s Úslavou (U Svatého Jiří) v prostoru za kostelem, kde je kempování tolerováno. Pro menší skupiny se ke stanování též hojně využívá prostor u jezu bývalé bukovecké papírny.

Na obě tato místa je možný vjezd osobními automobily. Šířka toku v celém úseku je cca 20 metrů. Plavba je příjemná, její rychlost zpomalují pouze jezy, kterých je na trase do Plzně sedm. Dva jsou nesjízdné, zbytek za příznivého vodního stavu pro prohlédnutí sjet lze. Nabízí se zde i možnost splutí křimického náhonu, který protéká areálem zahradní restaurace u Lobkowiczkého zámku.

Délka náhonu je 1,5 km. Pod radčických jezem řeka protéká četnými meandry až ke Kalikovskému mlýnu. Průjezd městem je bez problémů a nabízí zajímavý a nevšední pohled na starou zástavbu města s historickým Saským mostem. Krátce po jeho podplutí se Mže spojí s Radbuzou. Zde je možno dále pokračovat po Berounce a navázat tak na tradiční trasu Plzeň – Beroun – Praha.