Bdeněves Mže

Úhlava

Z vodáckého hlediska velmi pěkná řeka odvodňující západočeskou část Šumavy.

V případě příznivého vodního stavu, stojí rozhodně za to, řeku navštívit. Délka pro turistické kanoe splavného úseku je 72 kilometrů.

Obvyklý začátek plavby je u silničního mostu v Janovicích n/Ú, Klatovech, Švihově, Přešticích a Čižicích. Zakončení (u jezu) na přírodní plovárně se zahradní restaurací v Plzni Hradišti na řkm. 3,9. Celý tok z Janovic do Plzně lze splout za 3-4 dny.

Níže orientačně uvádíme časovou náročnost a minimální stavy vody, které jsou nutné pro splutí jednotlivých částí toku.

  1. Janovice n/Ú – Plzeň Hradiště: 72 km – 3-4 dny plavby; vodočet Tajanov – min. 75 cm
  2. Klatovy – Plzeň Hradiště: 60 km – 3 dny plavby; vodočet Tajanov min. 60 cm
  3. Švihov – Plzeň Hradiště: 46 km – 2-3 dny plavby; vodočet Štěnovice min. 55 cm
  4. Přeštice – Plzeň Hradiště: 28 km – 1-2 dny plavby; vodočet Štěnovice min. 50 cm
  5. Čižice – Plzeň Hradiště: 14 km – 1 den plavby; vodočet Štěnovice min. 50 cm

Pokud se rozhodnete pouze pro jednodenní výlet na Úhlavu, potom bychom Vám doporučili některý z těchto úseků:

  1. Čižice – Plzeň Hradiště: 14 km
  2. Švihov – Přeštice: 19 km

AKTUÁLNÍ STAV VODY NA ÚHLAVĚ

Obtížnost celého toku je ZW – vhodné i pro začátečníky. Jezy jsou zde překvapivě pro vodáky většinou přívětivé konstrukce. Za dobrého stavu vody buďto sjízdné, nebo dobře přenositelné.

Na řece nejsou kempy, přenocování „na divoko“. Vhodných míst je poměrně dostatek. Jediný použitelný kemp je v Klatovech. Jídlo a pití lze dokoupit cestou v přilehlých obcích.

Zde uvádíme odkaz na článek s detailním popisem celého toku, který uveřejnil jeden z klientů naší půjčovny.

Ceník rozvozu a svozu lodí na Úhlavu viz odkaz DOPRAVA.