Bdeněves

Všeobecné podmínky

 • Sportovní potřeby (dále jen vybavení) se půjčuje pouze na základě platného průkazu totožnosti osobám starším 18 let.
 • Vybavení se půjčuje na dobu dohodnutou s nájemcem.
 • Na rezervované vybavení se vybírá záloha ve výši 50% ceny půjčovného.
 • Zbytek částky (včetně částky za dopravu) se vybírá při převzetí vybavení.
 • Pokud nájemce neodevzdá půjčovně vybavení v dohodnutém termínu, zaplatí půjčovně za každý započatý den nájemné ve výši normálního nájemného zvýšeného o 100%.
 • Za neodebrané objednané vybavení se účtuje 50% půjčovného.
 • Nájemce bere na vědomí, že je oprávněn použít vypůjčené vybavení pouze pro vlastní potřebu.
 • Půjčování vybavení dalším osobám není dovoleno.
 • Při převzetí vybavení z půjčovny je nájemce povinen zkontrolovat stav zapůjčeného vybavení, případné závady nahlásit obsluze půjčovny.
 • Nájemce ručí za zapůjčené vybavení a jeho stav. Při používání je povinen zacházet s vybavením s maximální opatrností. V případě poškození vybavení je povinen uhradit náklady na opravu. Při úplném znehodnocení nebo ztrátě vybavení uhradí nájemce materiál v plné maloobchodní pořizovací ceně.
 • Storno podmínky:
  • více než 30 dní před termínem výpůjčky vracíme celou zálohu (manipulační poplatek 200 Kč)
  • 10 – 30 dní vracíme 50% zálohy
  • méně než 10 dní záloha propadá ve prospěch půjčovny
 • Obsluha půjčovny může odmítnout zapůjčit vybavení bez udání důvodu.
 • Smlouva se stává závaznou pro obě strany po zaplacení za zapůjčení vybavení a podpisu smlouvy.